Maatregelen vanwege infectiepreventie COVID-19

Update n.a.v. persconferentie op 18 december 2021;
Zorgaanbieders die onder artikel 1, eerste lid, van de Wkkgz vallen hoeven de praktijk niet te sluiten. Alternatieve geneeswijzen (BSR dus o.a.) vallen onder de Wkkgz.

Doordat het coronavirus nog niet volledig onder controle is, moeten we ervoor zorgen dat het zich niet of in ieder geval heel langzaam kan verspreiden. Daarom neem ik, in lijn met de aanbevelingen van onze beroepsvereniging, maatregelen die te maken hebben met hygiëne, preventie en veiligheid.
De praktijkruimte is enigszins aangepast en ik zorg ervoor dat de spullen in de ruimte en mijn spullen schoon en gedesinfecteerd zijn. Verder reinigen zowel de cliënt als ikzelf, bij start en aan het einde van het consult, onze handen met zeep of met een desinfectans. Tijdens het onderzoek draag ik een mondkapje als dat naar mijn oordeel nodig is of wanneer dat door u op prijs wordt gesteld.

Ik vind het belangrijk om te melden dat een afspraak het beste niet doorgaat wanneer:

  • de cliënt verkoudheids- of griepklachten heeft, zoals wanneer:
    ◦ de cliënt moet hoesten en niezen, anders dan wat gewoon is
    ◦ de cliënt kortademig/benauwd is, anders dan wat gewoon is
    ◦ de cliënt verhoging/koorts (38 graden of hoger) heeft
  • er een kans is dat de cliënt besmet is met het Coronavirus, doordat deze de afgelopen 14 dagen in contact is geweest met één of meer personen die aangetoond besmet zijn met het Coronavirus of in thuisisolatie is geweest.
  • de cliënt zichzelf om gezondheidsredenen kwetsbaar voelt en liever thuis blijft. Dit geldt ook als de cliënt in een verpleeghuis of instelling woont voor mensen met een beperking

Zodra ik zelf ziek ben, ziekteverschijnselen vertoon, dus voldoe aan bovenstaande, gaat de afspraak in ieder geval niet door en zal ik deze annuleren.
Ik hoop dat dit u voldoende informatie geeft en dat u er vertrouwen in heeft dat het volstrekt veilig is om de afspraak door te laten gaan. Bij twijfel verzoek ik om contact met mij op te nemen.
Tenslotte is het verstandig om dit document te lezen.

Afspraak maken of heeft u een vraag?