Wat is Body Stress Release

Body Stress (verhoogde spierspanning) is een gevolg van het natuurlijke beschermingsmechanisme van het lichaam:

 • Het is de manier waarop het lichaam zichzelf op natuurlijke wijze, automatisch, als een reflex beschermt. Onder normale omstandigheden is het onmogelijk hierop invloed uit te oefenen. Bijv: je raakt iets heets aan en je trekt je hand automatisch terug of: je vertilt je en de spieren in je onderrug verkrampen;
 • Sensorische zenuwbanen sturen informatie van het lichaam naar de hersenen;
 • Motorische zenuwbanen sturen actieve impulsen van de hersenen naar het lichaam.

 Spieren rond het gebied van irritatie spannen zich onmiddellijk aan ter bescherming:

 • Maar spieren zijn er niet voor om te beschermen, maar om te bewegen en te ondersteunen;
 • Wanneer spieren, die altijd 1 of 2 gewrichten kruisen, zich aanspannen wordt samendrukkende kracht uitgeoefend. Dit leidt tot mogelijke stijfheid. De gevoeligheid in dat gebied kan verminderen of zelfs geheel verdoofd raken.

 

Zenuwbanen die door een dergelijk gespannen gebied lopen verliezen hun normale wijze van functioneren:

 • De zenuwbanen in het door de spieren beschermde gebied worden bekneld waardoor ze verdoofd en/of geïrriteerd raken en in hun functioneren worden belemmerd;
 • Dit leidt tot onder hypo- (onder), of hyper- (over)activiteit van de zenuw;
 • De gevolgen hiervan zijn voelbaar in het gedeelte van het lichaam dat door de betreffende zenuw bediend moet worden;
  Dat uit zich o.a. in pijn, prikkeling, jeuk, steken, gevoelloosheid, branderigheid, koude, disbalans, duizelingen, diarree, verstopping, slaap- en concentratiestoornissen, vermoeidheid of kramp.

De communicatie tussen het lichaam en de hersenen wordt verbroken, waardoor het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt ondermijnd:

 • Ofwel de informatie van het lichaam komt niet bij de hersenen terecht, waardoor deze zich niet bewust worden van een bestaand probleem;
 • Of de informatie komt wel bij de hersenen terecht, maar de actieve impuls van de hersenen bereikt het aangedane lichaamsdeel niet;
 • Hierdoor wordt het zelfhelend vermogen niet geactiveerd en kan genezing dus niet plaatsvinden.

Door te bepalen waar in het lichaam zich Body Stress (verhoogde spierspanning) bevindt, wordt het mogelijk om gericht te werken aan het proces van loslaten:

 • Door middel van spierrespons testen wordt nauwkeurig vastgesteld waar en in welke richting de spierweefsels samengetrokken zijn;
 • Vervolgens wordt het lichaam door korte, milde, precieze drukimpulsen aangezet de spanning los te laten;
 • Hierdoor komen zenuwbanen vrij waardoor de communicatie tussen het lichaam en de hersenen kan herstellen;
 • Het lichaam moet met zachtheid behandeld worden. Zo niet, dan wordt het eerder genoemde beschermingsmechanisme geactiveerd.
 • Hierdoor zal het lichaam zich juist nog meer beschermen door de spieren weer en nog meer aan te spannen;
 • Het lichaam kan niet gedwongen worden de spanning los te laten.

Body Stress Release heeft als belangrijkste doel het lichaam te activeren de communicatie tussen lichaam en hersenen te herstellen, zodat het natuurlijk helend vermogen van het lichaam weer de kans krijgt om zijn werk te doen.

Afspraak maken of heeft u een vraag?