Behandeling informatie

Body Stress Release Breda is een praktijk waarin gewerkt wordt aan het loslaten van opgebouwde en vastgezette spierspanning

Ik, Anne-Marie van Dongen, Body Stress Release practitioner en al mijn collega’s door het hele land werken al vele jaren met veel plezier in onze praktijk volgens een holistische zienswijze. Wij zien mensen en hun ziektes of aandoeningen in het geheel, en niet slechts als iemand met gezondheidsklachten, die verholpen dienen te worden. Onze vraag is: “Wat zit hierachter?” Waarom functioneert iemand zoals hij of zij doet, wat is de achtergrond? Is er sprake van een disbalans, stress, een oude val of ongeluk, erfelijke belasting, onvrede, chemische, mentale of fysieke overbelasting etc. Kortom, waarom functioneert het lichaam van deze persoon niet zoals het hoort?

Anne-Marie van Dongen

Een BSR-practitioner is opgeleid om op zoek te gaan naar de oorzaak van de klacht, die bijvoorbeeld bij chronische rugpijn soms wel eens kan liggen in een verstoring van de werking van een voet, of spanningen van de buikorganen. Ik onderzoek daarom het hele lichaam en behandel specifiek daar waar de oorzaak zit.

Body Stress Release zet een proces in het lichaam in gang van spanning loslaten en herstellen.

Standaard wordt begonnen met 3 behandelingen en wel op dag 1, dag 4 en dag 11.

  • de duur van de aanwezigheid van de klacht
  • hoe de klacht is ontstaan
  • de ernst en hevigheid van de situatie
  • de huidige leef- en werkomstandigheden
  • de snelheid waarmee de spanning loslaat

Indruk van de praktijkruimte

Voordat de BSR practitioner de behandeling start, wordt uitleg gegeven over de samenhang tussen de vastgezette spierspanning en de ontstane klachten.

Wat u kunt doen als u een klacht heeft

Sinds 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.
Door aansluiting bij Quasir, expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn en Stichting Zorggeschil, voldoet mijn praktijk aan deze eisen. Dat houdt in dat ik het voor u gemakkelijker maak om klachten bespreekbaar te maken of in te dienen. Ik hanteer hierbij een 3-tal stappen.

BSR-­‐practitioner

Het kan voorkomen dat u als client van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Het heeft vanzelfsprekend mijn voorkeur dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt, zodat we er samen uitkomen.

2. Klachtenfunctionaris

Bent u niet tevreden over de uitkomst van ons gesprek of mocht u het om welke reden dan ook niet prettig vinden om uw klacht rechtstreeks met mij te bespreken, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een  onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

3. Geschilleninstantie

U kunt zich wenden tot Stichting Zorggeschil, als de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt. Dit is een onafhankelijke, door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.
Stichting Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Afspraak maken of heeft u een vraag?