Body Stress Release

Body Stress Release Breda is een praktijk waarin gewerkt wordt aan het loslaten van opgebouwde en vastgezette spierspanning

Ik, Anne-Marie van Dongen, Body Stress Release practitioner en al mijn collega’s door het hele land werken al vele jaren met veel plezier in onze praktijk volgens een holistische zienswijze. Wij zien mensen en hun ziektes of aandoeningen in het geheel, en niet slechts als iemand met gezondheidsklachten, die verholpen dienen te worden. Onze vraag is: “Wat zit hierachter?”  Waarom functioneert iemand zoals hij of zij doet, wat is de achtergrond? Is er sprake van een disbalans, stress, een oude val of ongeluk, erfelijke belasting, onvrede, chemische, mentale of fysieke overbelasting etc. Kortom, waarom functioneert het lichaam van deze persoon niet zoals het hoort?

Een BSR-practitioner is opgeleid om op zoek te gaan naar de oorzaak van de klacht, die bijvoorbeeld bij chronische rugpijn soms wel eens kan liggen in een verstoring van de werking van een voet, of spanningen van de buikorganen. Ik onderzoek daarom het hele lichaam en behandel specifiek daar waar de oorzaak zit.

Body Stress Release zet een proces in het lichaam in gang van spanning loslaten en herstellen.

Standaard wordt begonnen met 3 behandelingen en wel op dag 1, dag 4 en dag 11.

Indruk van de praktijkruimte

Eerste consult
Bahandeling van de wervelkolom door Body Stress ReleaseHet eerste consult is inclusief een intakegesprek waardoor dat bezoek doorgaans wat langer duurt dan vervolg afspraken. De practitioner stelt vragen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de cliënt. De vragen hebben betrekking op de medische geschiedenis zoals ongelukken, (ernstige) valpartijen, botbreuken en eventuele operaties die de cliënt heeft ondergaan.

Voordat de BSR practitioner de behandeling start, wordt uitleg gegeven over de samenhang tussen de vastgezette spierspanning en de ontstane klachten.

Tijdens de behandeling is de patiënt volledig gekleed en houdt de schoenen aan. De BSR practitioners maken gebruik van speciale behandelbanken. De cliënt gaat licht voorover leunend op de voetenplank staan, waarna de bank langzaam horizontaal gekanteld wordt en de behandeling begint.

Zelfgenezend vermogen
In de periode die volgt op de behandeling, zal het lichaam het teveel aan opgebouwde en vastgezette spierspanning laag voor laag loslaten waardoor de veerkracht van de spieren kan herstellen. Body Stress Release activeert het zelfgenezend vermogen van het lichaam maar daarvoor moet het lichaam eerst de vastgezette spierspanning loslaten. Het zelfgenezend vermogen is hetzelfde vermogen dat een snee in de vinger, een griep of een botbreuk geneest. De zgn. blauwdruk die we allemaal met onze geboorte hebben meegekregen.

Als gevolg van de behandeling kunnen er verschillende reacties optreden; directe verlichting van pijn, meer energie en/of soepelere spieren. Maar het is ook mogelijk dat de pijnklachten of irritatie juist heviger worden Ook vermoeidheid, emotionele reacties, of werking van organen kunnen opspelen als reactie van de vrijkomende zenuwen. Deze fase van hypersensitiviteit is goed, het geeft duidelijk aan dat uw lichaam zich bewust is van de behandeling en in staat is te herstellen. Het is dus tijdelijk!

De noodzaak voor vervolgbehandelingen en de frequentie daarvan is per persoon verschillend. Dit is mede afhankelijk van:

  • de duur van de aanwezigheid van de klacht
  • hoe de klacht is ontstaan
  • de ernst en hevigheid van de situatie
  • de huidige leef- en werkomstandigheden
  • de snelheid waarmee de spanning loslaat

 

Wat u kunt doen als u een klacht heeft

Met
ingang
van
1
januari
2017
moeten
alle
zorgverleners
in
Nederland
voldoen
aan
eisen
die
in
het
kader
van
de
Wet
Kwaliteit,
Klachten
en
Geschillen
Zorg
(Wkkgz)
worden
gesteld.
Door
aansluiting
bij
Quasir,
expertisecentrum
klachten,
calamiteiten
en
geschillen
zorg
en
welzijn
en
Stichting
Zorggeschil,
voldoet
onze/mijn
praktijk
aan
deze
eisen.
Dat
houdt
in
dat
ik/we
het
voor
u
makkelijker
maak/maken
om
klachten
bespreekbaar
te
maken
of
in
te
dienen.
We
hanteren/Ik
hanteer
hierbij
een
drietal
stappen:

1.
BSR-­‐practitioner
Het
kan
voorkomen
dat
u
als
cliënt
van
onze/mijn
praktijk
een
klacht
heeft
over
de
geboden
zorg.
Onze/mijn
voorkeur
gaat
ernaar
uit
dat
u
deze
klacht
rechtstreeks
met
ons
/
mij
bespreekt.
Graag
kom
ik/komen
we
er
samen
met
u
uit.

2.
Klachtenfunctionaris
Bent
u
niet
tevreden
over
de
uitkomst
van
ons
gesprek
of
mocht
u
het
om
welke
reden
dan
ook
niet
prettig
vinden
om
het
rechtstreeks
met
mij/ons
te
bespreken,
dan
bieden
wij/bied
ik
u
aan
om
gratis
gebruik
te
maken
van
een
onafhankelijke
klachtenfunctionaris
van
Quasir.

Links:

➢ https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-­‐doorsturen/

3.
Geschilleninstantie
Als
de
bemiddeling
van
de
klachtenfunctionaris
niet
tot
het
door
u
gewenste
resultaat
leidt,
kunt
u
zich
vervolgens
wenden
tot
Stichting
Zorggeschil,
een
onafhankelijke
en
door
het
ministerie
van
VWS
erkende
geschilleninstantie.
Stichting
Zorggeschil
is
gemachtigd
om
bindende
adviezen
uit
te
brengen
om
zo
tot
een
schikking
tussen
de
partijen
te
komen.
Eventueel
kan
ook
een
schadeclaim
worden
toegekend.

Links:
➢ https://zorggeschil.nl/melding/

➢ Geschillenregeling
Zorggeschil:
https://zorggeschil.nl/wp-­‐ content/uploads/2017/02/REGLEMENT-­‐GESCHILLENINSTANTIE-­‐ZORGGESCHIL.pdf